wysoki kontrast Wysoki kontrast - wersja dla niepełnosprawnych
Dziennik Ustaw | Monitor Polski| Dziennik Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miasta Wejherowa - www.wejherowo.pl

Urząd Miejski » Struktura organizacyjna » Wydziały Urzędu Miejskiego w Wejherowie » Wydział Spraw Lokalowych 30-03-2012 14:41

Wydział Spraw Lokalowych

Wydział Spraw Lokalowych

ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo, I piętro, pokój 115
tel. 58/ 677-71-25
 
Kierownik: Krystyna Niklewicz
 

Do zadań Wydziału Spraw Lokalowych należy prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym gminy, zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych ludności, a także wszystkich spraw wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych, a w szczególności:


1. prowadzenie ewidencji osób ubiegających się o prawo do zawarcia umowy najmu
lokali docelowych oraz lokali socjalnych i weryfikacja dokumentacji,

2. współpraca z Komisją Mieszkaniową,


3. prowadzenie spraw związanych z obsługą Komisji Mieszkaniowej (protokołowanie, prowadzenie rejestrów i korespondencji),


4. ustalanie najemców i wydawanie skierowań uprawniających do zawarcia umów
najmu lokali docelowych oraz socjalnych,


5. wydawanie skierowań na dokonywanie zamian mieszkań pomiędzy najemcami oraz dodatkowo – dłużnikami oraz prowadzenie rejestru mieszkań zgłaszanych do zamiany,


6. realizacja sądowych wyroków orzekających eksmisję z lokalu oraz prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych lub pomieszczeń tymczasowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych,


7. regulacja stanu prawnego lokalu po śmierci najemcy lub po opuszczeniu lokalu
przez najemcę,


8. likwidacja samowoli lokalowej w gminie przy ścisłej współpracy z Policją
oraz Strażą Miejską,


9. przygotowywanie i wydawanie decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych oraz
wypłacanie tych dodatków dla wnioskodawców,


10.przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u wnioskodawców ubiegających się o dodatek mieszkaniowy oraz kontrolowanie wykorzystania tych dodatków,

11.dokonywanie wizji lokalnych w miejscu przebywania wnioskodawców, mających na celu dogłębne zbadanie sprawy,


12.prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki czynszowej w uzgodnieniu z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki oraz Wejherowskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych,


13.wydawanie wszelkich zaświadczeń w sprawach dotyczących gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz dodatków mieszkaniowych,

14.prowadzenie spraw związanych z obsługą Komisji ds. umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych,


15.prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za niedostarczenie przez
Miasto lokali socjalnych lub pomieszczeń tymczasowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych,

16.współpraca z Wejherowskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych w zakresie zasiedlania lokali z zasobów Miasta, rozwiązywania umów najmu, rozkładania na raty zadłużeń z tytułu niepłacenia czynszu itp.,


17.współpraca z Wejherowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w zakresie realizacji zadań dotyczących polityki mieszkaniowej.


Drukuj artykul

Metadane - Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia: 27-01-2010
Wprowadził(a): Wojciech Dzieliński
Data wprowadzenia: 27-01-2010 08:59
Zaktualizował(a): Wojciech Dzieliński
Ostatnia aktualizacja: 30-03-2012 14:41

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia