Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Zużyty sprzęt elektryczny elektroniczny możemy oddać bezpłatnie:

- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – siedziba ZUK w Wejherowie
   Sp. z o. o., ul. Obr. Helu 1, 84-200 Wejherowo,

- Punkt Zbiorki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) -  siedziba ZUK w Wejherowie Sp. z o. o.,

   ul. Obr. Helu 1, 84-200 Wejherowo,

- Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych (OZON) – dwa razy do roku,

- „Wystawki” przy posesjach – dwa razy do roku podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

-  w sklepach przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju